Oproep voor een studentenloon

Deze oproep wordt vindt zijn oorsprong in de studentendienst van het Europees netwerk van alternatieve vakbonden. Deze oproep richt zich tot alle organisaties, groepen, studentencollectieven, stagiairs en geïnteresseerden om deze kwestie te bespreken en zich te organiseren rond problematiek van gratis arbeid en de eis van een studentenloon. Deze site zal ook dienen als forum voor internationaal debat over studentenloon.

Lees en ondersteun de oproepTeksten in debatten